İl Müdürlüğümüzce Düzenlenen Münazara Yarışmasına İlişkin Duyuru

 
ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.MÜNAZARA YARIŞMASI TALİMATI
 
 
Yarışma Adı              : Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1.Münazara Yarışması
 
Yarışma konuları :
 1. Çocuk Hakları
 2. Çocuğun Eğitim Hakkı
 3. Çocuğun Katılım Hakkı
 4. Çocuğun Korunma Hakkı
 5. Çocuğun Gelişim Hakkı
 6. Medyada Çocuğa İlişkin Haberlerin Yer Alması ve Çocuk Hakları
 7. Çocuk İşçiliği
 8. Teknoloji Bağımlılığı
 9. İnternetin Çocuk Eğitimine ve Gelişimine Etkisi
 10. İletişimin Sosyal Hayata Etkileri
 11. Çevre Kirliliğinin Zararları, Geri dönüşüm, Doğa ve Hayvan sevgisi
 12. Bilim, Spor ve Sanatın Çocuk Gelişimine Etkileri
 13. Kitap Okuma ve Kütüphanelerin önemi
 14. Toplumsal Değerlerimiz
 15. Vatan, Millet ve Bayrak Sevgisi
 
Takvim:
 
Ekim               2017    : Yarışmanın ilanı (Valiliklere Yazı)
Ekim               2017    : İl Birincilerinin Belirlenmesi                       
1-15 Kasım     2017    : Bölge Yarışmaları ( İstanbul, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Erzurum,  
                                     Samsun ve Konya)  
19 Kasım       2017     : Bölge birincilerinin katılımıyla Final Yarışması (Ankara)    
20 Kasım       2017    : Ödül Töreni (Ankara)   
 
Amaç:
 
Bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocukların; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme ve empati kurma duygularını geliştirmek, kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, fikir üretme ve problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, antitezler üretme, herhangi bir konuda mantık yürütme, araştırma yapma, düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşma, tezler ve istatistikî bilgiler yoluyla savunma becerilerini geliştirmelerine ortam hazırlamaktır.
 
Kapsam:
81 ilde Bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan ( Kuruluş bakımı, koruyucu aile, sosyal ekonomik destek) ve orta öğretim düzeyinde ( 9.,10.,11.,12. sınıf)  öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak uygulanacaktır.
 
Hedefler:
 1. Çocukların konuşma, düşünceler arasında bağ kurabilme, düşüncelerini seri ve kusursuz bir şekilde dile getirme becerilerine katkıda bulunmak,
 2. Farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikirlerini savunma becerilerine katkıda bulunmak,
 3. Çocukları araştırma ve incelemeye yöneltmek, onların konuşma yeteneklerini geliştirmek,
 4. Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilmelerine katkıda bulunmak,
 5. Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilmelerine katkı sağlamak,
 6. Bireysel olarak veya başkalarıyla işbirliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilmelerine katkıda bulunmak,
 7. İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilmelerine katkı sağlamak,
 8. Gerçeği, uygun ve etkili bir biçimde ortaya koyma kültürü kazanmalarını sağlamak,
 9. Öğrencilerin savunma yeteneklerini ortaya çıkartmak.
 
Kazanımlar:
 1. Çocuklarımızın münazara faaliyetini sevmesi,
 2. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen çocukların deneyim kazanması ve kendini tanıması,
 3. Çocuklarımızın, ders kitapları dışında başka kitapları okuma, inceleme ve araştırma yapma davranışına yönelmesi,
 4. Çocuklarımızın, konuşma ve kendini ifade edebilme becerilerinin gelişmesi,
 5. Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme anlayışının ve karşılıklı saygı ortamı oluşturma becerisinin gelişmesi,
 6. Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme yeteneğinin gelişmesi
 7. Çocuklarımızın, kazanma ve kaybetme deneyiminde kendi duygu ve davranışlarını tanıması.
 
  Genel Esaslar:
 
 1. Münazara Yarışması Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından koordine edilecektir.
 2. Yarışmaya Bakanlığımızın sunduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanan orta öğretim (9.,10.,11.,12.,sınıflar) öğrencileri katılabilecektir.
 3. Yarışmanın organizasyonu için valilikte aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, il kültür ve turizm müdürlüğü temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenler ve uygun görülecek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir tertip komitesi oluşturulacaktır.
 4. Tertip komitesi il genelinde yarışmanın çocuklara ilanı, tanıtımı, yürütülmesi,   denetlenmesi ve yarışmaya katılan grupların seçici kurul tarafından değerlendirilmesi aşamalarından sorumlu olacaktır.
 5. Tertip komitesi, il genelinde bulunan çocukların yarışmaya katılabilmesi için aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne yazı ve yarışma talimatını göndermek suretiyle yarışmayı tüm çocuklara duyuracaktır.
 6. Tertip komitesi il birincisini seçecek olan uzman kişilerden oluşan üç (3) asil ve bir (1) yedek olmak üzere seçici kurul (jüri) üyelerini (üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, iletişim gibi ilgili fakülte veya bölümlerin öğretim üyelerinden, ilde üniversite ve ilgili branşlarda akademisyenlerin olmaması durumunda okulların edebiyat ve Türkçe branşlarındaki öğretmenlerinden oluşturulacaktır.) belirleyecektir.
 7. Tertip komitesi ve seçici kurul (jüri) üyeleri valilik oluru ile görevlendirilecektir.
 8. Sunuculuk yapmak ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere tecrübeli bir personel görevlendirilecektir. Konuşma süresi bir jüri üyesi tarafından da kontrol edilebilecektir.
 9. İl Tertip Komitesince yarışmanın sonunda dereceye giren münazara takımları ödüllendirilecektir
 10. Tertip komitesi tarafından il birincisi takım üyeleri için il sonuç formu (Ek-2) doldurularak egitimtdh@aile.gov.tr adresine ve bölge seçmelerinin yapılacağı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilecektir.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler:
 1. Çocuk hizmetlerinden sorumlu il müdür yardımcısı yarışmanın çocuklara tanıtımı, duyurulması ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır.
 2. Yarışmaya belirtilen hususlara uygun olan tüm çocukların katılımı sağlanacaktır.
 3. Yarışmaya ilişkin tüm esaslar;  İl Müdürlüğü İnternet Sitesinden ve resmi yazı ile kuruluşlara duyurulacaktır.
 4. Koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan çocuklara yarışmanın duyurulması ilgili birimlerle işbirliği içeresinde gerçekleştirilecektir.  
 5. İl birincisi takım üyeleri için sonuç formu (Ek-2) doldurularak valilikte oluşturulan il tertip komitesine gönderilecektir.
 6. Grup birincisi olan münazara takımı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara İlinde düzenlenecek final yarışmalarına katılacaktır.
 7. Yarışmalar süresince fotoğraf ve kamera çekimi özel hayatın gizliliğine riayet edilerek, çocukların izni alınarak yapılacaktır.
 8. Koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan çocuklar çalışmalara il müdürlüğünce belirlenecek kuruluşta katılacaktır.
Çocukların Kaldığı Kuruluşlar Tarafından Yapılması Gereken İş Ve İşlemler:
 1. Münazara yarışmasının kuruluş sürecinden kuruluş müdürü sorumludur.
 2. Yarışmanın ana hedefleri hakkında kuruluş müdürü tarafından kuruluş personeline ve çocuklara bilgilendirme yapılacaktır.
 3. Her kuruluş kendi bünyesinde, kuruluş müdür yardımcısı başkanlığında, kuruluşta görev yapan öğretmenlerden (tercihen Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Tarih, Felsefe, Coğrafya gibi) ve meslek elemanlarından oluşan 4 kişilik bir “münazara yarışma komisyonu” oluşturacaktır.
 4. Çocuklardan bire bir sorumlu ( grup sorumlusu, çocuk evi sorumlusu) personel tarafından münazara çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü öğrencilerin başvuruları alınacaktır.
 5. Münazara komisyonu tarafından münazara takımları çalıştırılacak ve münazaraya hazırlanacaktır.
 6. Münazara takımları, 9.,10.,11. ve 12. sınıflardan 4 asil, 2 yedek öğrenciden oluşacaktır.
 7. Yarışmaya katılım grup halinde gerçekleşecektir. İl müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan veya koruyucuyu aile/sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan yaş grubu uygun olan çocukların katılımlarıyla münazara takımları oluşturulacaktır. Yaş grubu uygun olan her kuruluş bir takım oluşturacaktır. ( illerde sunulan hizmet modeline ve kuruluş sayısına göre takım sayısı değişkenlik gösterecektir.)   
 8. Münazara Takımları adına katılım formu (Ek-1 doldurulacak) ve kuruluş müdürlüğü tarafından il müdürlüğü’nün koordinesinde ve onayında valilik tertip komitesine gönderecektir.
 9. Yarışmalara her takımdan 4’er kişi çıkacaktır. Öğrencilerden biri münazara takım lideri olacak ve özet konuşmasını yapacaktır.
 10. Münazara ekibindeki öğrenciler yarışma sonuna kadar değişmeyecektir. Ancak, hastalık ve benzeri mazeretler nedeniyle, mazereti kabul edilen yarışmacı öğrencinin yerine yedek öğrenci yarışma ekibinde yer alacaktır. Bu durum il komisyonuna bildirilecektir.
Grup Elemelerinin Yapılacağı Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tarafından Yapılması Gereken İş ve İşlemler:
 1. Grup düzeyinde yapılacak yarışmaların yürütülmesinden sorumludur.
 2. İl müdürlüğü bünyesinde, il müdür yardımcısı başkanlığında bir (1) şube müdürü, bir (1) kuruluş müdürü, tercihen iki (2) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşan (ihtiyaç duyulduğunda il milli eğitim müdürlüğünden destek alınabilir) grup münazara yarışması yürütme kurulu oluşturulacaktır. Münazara yarışması grup yürütme kurulu,  müdürlük makam oluru ile görevlendirilecektir.
 3. Yürütme kurulu tarafından aşağıda belirtilen ana konu başlıklarından bir konu başlığı seçilerek ana konuyla ilgili münazarada tartışılmak üzere bir alt konu belirlenecektir. İl müdürlüğünce belirlenecek konu valilikteki tertip komitesine bildirilecek ve bağlı bulunduğu tüm kuruluşlara duyurulacaktır. Katılımcı kuruluşların aynı alt konu üzerinde çalışılması sağlanacaktır.
 4. Yürütme Kurulu, katılımcı iller ile iletişime geçerek, organizasyonun zamanı ve içeriği konusunda bilgilendirecektir.
 5. Grup yürütme kurulu, grup birincisini seçecek olan uzman kişilerden oluşan üç (3) asil ve bir (1) yedek olmak üzere seçici kurul (jüri) üyelerini (üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, iletişim gibi ilgili fakülte veya bölümlerin öğretim üyelerinden, ilde üniversite ve ilgili branşlarda akademisyenlerin olmaması durumunda liselerin Edebiyat ve Türkçe branşlarındaki öğretmenlerinden oluşturulacaktır.) belirleyecektir.
 6. Grup birincisi olan münazara takımları, Ankara’da düzenlenecek olan final yarışmalarına katılacaktır.
 7. Sunuculuk yapmak ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere tecrübeli bir personel görevlendirilecektir.(il mili eğitim müdürlüğünden destek alınabilir)   Konuşma süresi bir jüri üyesi tarafından da kontrol edilebilecektir.
 8.  İl Müdürlüğünce, grup birincisi olan takım üyeleri ödüllendirilecektir.
 9. Grup birincisi takım üyeleri için grup sonuç formu (Ek-3) doldurularak egitimtdh@aile.gov.tr adresine gönderilecektir.
 10. Misafir takımların konaklama ve yemek ihtiyaçları karşılanacaktır.
 11. Grup seçmelerinin düzenli ve saygı çerçevesinde yapılması için gerekli önlemler alınacaktır.
 12. Yarışmaya ilişkin iş ve işlemlerin “ Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1.Münazara Yarışması Talimatı” çerçevesinde yapılmasına özen gösterilecektir.
 13. Münazara etkinliğine katılan her bir öğrenciye katılım belgesi verilecektir.
Münazara Yarışması Katılım Koşulları:
 1. Yarışmaya Bakanlığımızdan hizmet alan 9.,10.,11. ve 12. Sınıflarda öğrenim gören tüm çocuklarımız katılabilir.
 2. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Başvuru, kuruluş müdürlüğü tarafından doldurulan katılım formu’nun (ek-1) aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü’ne teslim edilmesi ile gerçekleşecektir.
 3. Münazara takım üyeleri yarışmaya gelirken, okul tarafından onaylanan fotoğraflı öğrenci belgesi ve kimlik belgelerini yanlarında getirecekler ve bu belgeleri jüri başkanına teslim edeceklerdir. Belgesi teslim edilmeyen takım üyesi, jüri tarafından yarışmaya alınmayacaktır.
 4. Takımlar ile beraber bir takım görevlisi ve/veya bir takım yöneticisi gelmesi zorunludur. Takım görevlisi ve takım yöneticisi isteğe bağlı olarak aynı kişi olabilir.
 5. Takımlar yarışmalara farklı zamanlarda, tertip komitesi ve grup yarışmalarının yapılacağı il müdürlükleri tarafından hazırlanan takvim doğrultusunda girecektir.
Genel Münazara Kuralları:
 1. Konuşmaya başlandıktan sonra; konuşmacıların savunmalarının gücü kadar, taraflı ve tarafsız dinleyicilerin gösterilerinin de jüri üzerinde etkisi bulunur. Ancak, taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılarının moralini bozacak nitelikte gösteride bulunmamaları konusunda münazaraya başlamadan önce seçici kurullar tarafından bilgilendirme yapılmalıdır.
 2. Münazaraya başlamadan önce seçici kurullar tarafından öğrenciler, yarışmanın işleyişi ve puanlama ile ilgili bilgilendirilmelidir.
 3. Münazarada, savunulan konu sözlü olarak ifade edilmelidir. Konuşmacıların, konularını bir kâğıda yazıp okumamaları gerekir.
 4. Jüri üyeleri, takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, yarışmanın hiçbir noktasında takımların çalışmasına yardımcı olamazlar.
 5. Konuşmalarda beklenen; neden-sonuç, mantık ilişkisinin sağlam kurulmasıdır. Bu şekilde kurulan bağlantı, toplum tarafından kabul gördüğü düşünülen bir görüşün belirtilmesi, saygı duyulan bireylerden ya da atasözlerinden alıntılar yapılarak desteklenebilir.
 6. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir.
 7. Münazarada karşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karşı tezlerle bunların çürütülmeye çalışılması, temel görevlerden biridir. Çürütülmeyen tezler geçerli sayılır. Sonuçta kimin haklı olduğundan çok, kimin konusunu daha iyi savunduğu ortaya çıkmaktadır.
Münazara Takımlarının Yarışmalar Sırasında Yapması Ve Yapmaması Gerekenler:
 1. Gerçeğe uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak.
 2. Günlük hayatta karşılaşılan, tartışmalı sorunlar üzerinde konuyu iyice kavrayıp sonuçlarını görerek konuşmak.
 3. Tartışma konusu dışına çıkmamak.
 4. Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek.
 5. Söylenmiş düşünceleri, daha önceden verilmiş örnekleri tekrarlamamak.
 6. Münazarayı, benlik ve kişisel üstünlük konusu yapmamak.
 7. Yarışmalarda, jürinin uyarılarına karşı gelmemek.
 8. Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmamak.
 9. Konuşmayı ilgiyle dinlemek.
 10. Kendini övmemek, başkalarını yermemek.
 11. Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak.
Münazara Yarışması kuralları:
 1. Her bir münazara karşılaşması bir yarışma olarak adlandırılır.
 2. Her takımın bir lideri vardır ve takımlar liderlerini önceden belirler.
 3. Bir yarışmada her takımdan 4 öğrenci olmak üzere, 8 münazaracı karşılıklı takım olarak yarışır.
 4. Yarışmadaki takımlar; konuyu destekleyen takım ”tez”, karşı çıkan takım “antitez” olmak üzere ikiye ayrılır.
 5. Münazaraya hangi grubun önce başlayacağı yarışma öncesinde seçici kurul önünde grup başkanlarının çekeceği kura ile belirlenecektir.
 6. Yarışmada karşılıklı oturacak şekilde bir masa düzeni ayarlanacaktır. Mümkünse iki farklı masa, aralarında mesafe olacak şekilde konulacaktır.
 7. Münazara sırasında, yarışmacı takım üyelerinden önce takım lideri daha sonra diğer üyeler söz alacaktır.
 8. Konuşmacılar yarışmaya girdikleri anda, jüri başkanına hangi sırada konuşacaklarını belirtirler, yarışma başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştirilemez.
 9. Takımlar yarışmadan önce telefonlarını görevlilere teslim ederler ve yarışma sırasında takımların kürsüde ya da masada otururken telefon kullanması yasaktır. Ancak telefon özelliği olmayan kronometre kullanılabilir.
 10. Takımın yarışmaya çıkan üyeleri dışındaki yedek üyeleri hazırlık sırasında takımla birlikte salonda bulunur. Ancak yarışma sırasında takımdan ayrı olarak izleyici konumundadır.
 11. Yarışma başladıktan sonra takım üyelerinin başkalarıyla iletişim kurması yasaktır. Kalan zamanını göstermek dışında diğer takım üyeleri, görevliler, izleyici vb. kişilerden işaret, bilgi ve belge alamazlar.
 12. Münazara sırasında, üyeler aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı olarak yedişer (7) dakikalık 1.tur konuşmalarını yaparlar. 1. tur sonunda grup sorularını değerlendirmek için gruplara 5 dakika süre verilir. 2. turda ekip başkanları bir defa daha söz alarak 6’şar dakika içinde yapılan eleştirileri cevaplandırır, eksik bırakılan bilgileri tamamlar. (Özet konuşmaları) (Toplam yarışma süresi:4 x 7 = 28 + 5= 33 + 6 = 39 x 2 grup = 78 dk.)  Konuşma esnasında, zamanla ilgili uyarı son bir dakika içinde yapılır.
 13. Münazara yarışma komisyonu tarafından tecrübeli bir görevli sunuculuk yapmak ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere görevlendirilecektir.
 14. Konuşmacıların yarışma içerisinde konuşma sıraları şu şekildedir:
  1. Tez (Lider) 1: Açılış konuşması (3-4 kanıt- Sorunu tanımlar/Model verir/ Kanıt sunar – 7 dakika)
  2. Antitez (Lider) 1: Açılış konuşması (3-4 kanıt +çürütme - 7 dakika )
  3. Tez 2: (2 kanıt + önceki kanıtlara destek + çürütme – 7 dakika)
  4. Antitez 2: (2 kanıt + önceki kanıtlara destek + çürütme – 7 dakika )
  5. Tez 3: (2 kanıt + önceki kanıtlara destek + çürütme – 7 dakika)
  6. Antitez 3: (2 kanıt + önceki kanıtlara destek + çürütme – 7 dakika )
  7. Tez 4: (kanıtlara destek, karşı kanıtlara çürütme – 7 dakika)
  8. Antitez 4: (kanıtlara destek, karşı kanıtlara çürütme – 7 dakika)
  9. Antitezin özet konuşması: (takımda anlatılanların özetlenmesi- yarışmanın özetini/analizini yapar- 5 dakika)
  10. Tezin özet konuşması: (takımda anlatılanların özetlenmesi- yarışmanın özetini/analizini yapar- 5 dakika)
  11. Takımların konuşmalarının her biri 7 dakika sürer, özet konuşmaları ise 5 dakika sürer.
  12. İlk 3 konuşmanın 1. ve 6. dakikasında 1 zil ile haber verilir, 7. dakikada iki zil ile haber verilir, 7.30'dan sonra ise sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir.
  13. Özet konuşmasının 4. dakikasında 1 zil ile haber verilir, 5. dakikada iki zil ile haber verilir, 5.20'den sonra ise sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir.
  14. Takımların konuşmalarının 1. dakikasından sonra ve 6. dakikasından önce karşı takım üyeleri söz hakkı (itiraz hakkı-soru sorma) isteyebilirler, bu sürelerin ve konuşmacıların dışında söz hakkı istenemez. Münazarada söz hakkı (itiraz hakkı-soru sorma), ayakta ve bir el havada istenir.
  15. Konuşmaların ilk 1 ve son 1 dakikası “korunan süre”dir. Bu zaman diliminde konuşmacıya soru sorulamaz.
  16. Kürsüdeki görevli sunucu kontrole sahiptir ve dilediği takdirde soru hakkı verebilir. Soru sorma süresi 15 saniyedir. Ancak kürsüdeki kişi isterse soru soran kişiyi daha erken de oturtabilir.
 15. Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez.
 16. İyi ve etkileşimli bir münazara Yarışması için her konuşma boyunca 1 ya da 2 soru alınması beklenir.
 17. Takımların üçüncü (4.) konuşmacıları çürütme konuşmacısı olurlar ve bu konuşmacılar münazaraya daha önce hiç açılmamış tamamen yeni bir konu, kanıt getiremezler. Sadece karşı takımın savlarına karşılık verir (çürütme yapar). Daha önce tartışılmış konulara yeni bakış açıları, bu konularla ilgili örnekler getirebilir, bunlara dair yeni analizler yapabilirler.
 18. Herbir taraftan da 4'er konuşma yapıldıktan sonra önce antitez takım lideri 5 dakikalık özet konuşmasını yapar, daha sonra da tez takımı takım lideri 5 dakikalık özet konuşması ile münazarayı sonlandırır. Özet konuşmaları sırasında soru sorulmaz.
 19. Takımların özet konuşmalarında yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç yapılmamış çürütmeler yapılamaz. Özet konuşmaları tamamen yarışmanın içinde geçen konulardan oluşur.
 20. Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Geç gelen takım bir sonraki tur için devam etme hakkına sahip olacak, ancak girmediği Yarışma için herhangi bir puan almayacaktır. Konuşmacı puanı olarak taban puan almış (konuşmacı taban puanı 40’dır.) sayılacaktır.
 21. Valilik tarafından okulların tatil edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep veya resmi tatil uygulamasının yarışmalarımızdan birine denk gelmesi halinde yarışmalarımız bir sonraki belirlenecek tarihe ertelenir.
 22. Yarışma sırasında veya ara sürelerde hiçbir şekilde kişiliklere yönelik hakarette bulunulmaz (gerekli durumda takım ya da yarışmacı jüri tarafından etkinlikten men edilir).
 23. Jüri kararları esastır.
 24. Münazara ekibindeki öğrenciler yarışma sonuna kadar değişmeyecektir. Ancak, hastalık ve benzeri mazeretler nedeniyle, mazereti kabul edilen yarışmacı öğrencinin yerine yedek öğrenci yarışma ekibinde yer alacaktır. Bu durum münazara tertip komitesine bildirecektir.
Münazaranın Değerlendirilmesi:
 1. İllerdeki bütün yarışmalar, bütün takımlar için aynı sayıda (3 kişilik) jüri tarafından değerlendirilir.
 2. Her bir jüri takımlara konuşmacı puanlarını verir ve kazanan tarafı belirler.
 3. Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda seyirciler huzurunda yapacaktır. 3 Jüri üyesi 15 dakikalık jüri tartışması sonrasında bağımsız olarak konuşmacı ve yarışma puanlarını belirler.
 4. Jürinin değerlendirmesini yaparken öncelikli olarak ele aldığı, yarışmacıların kanıtlarını ne kadar etkileyici sundukları değil, bu kanıtların ne kadar sağlam ve tutarlı olduklarıdır.
Değerlendirme Ölçütleri:
 1. Münazaralarda değerlendirme, grup üyesi her bir yarışmacı için 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sonra da seçici kurul üyelerinin her bir yarışmacı için verdiği notlar toplanarak seçici kurul üyesi sayısına bölünecektir. Böylece her bir grup üyesinin toplam puanı tespit edilecektir. Grup üyelerinin toplam puanının aritmetik ortalaması ise grubun puanı olacaktır.
 2. Grup başkanının ikinci konuşması yine 100 puan üzerinden ayrıca değerlendirilecektir. Buna göre her bir grubun puanlarının toplamı 500’ü geçmeyecektir.
 3. Münazaralarda her bir konuşmacının değerlendirilmesi Ek-4 değerlendirme ölçeği formuna göre yapılır.
 
 1. Seçici Kurul üyelerinin her birinin yarışmacılara verdiği puanlar Ek–4’de verilen grup değerlendirme formunda birleştirilir. Puanların ortalaması alınır ve kazanan taraf belirlenir.
 2. Puanların aynı olması durumunda, öncelikle takımların ikili averajına bakılır, bunun olmaması veya eşitliği durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile belirlenir.
 3. Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar (beraberlik ilan edemezler).
 4. Jüri sonucu açıklamadan önce kuruluş müdürü gerektiğinde yazılı itiraz edilebilir. Jüri 15 dakika içerisinde itirazı çözüme kavuşturacaktır.
 5. Jürinin kararı açıklamasından sonra herhangi bir itiraz yapılamaz.
 6. Jürinin münazara değerlendirmesinde verdiği karar kesindir.
Konular ve Jüriler:
 1. Aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri tarafından aşağıda belirtilen ana konu başlıklarından bir konu başlığı seçilerek ana konuyla ilgili münazarada tartışılmak üzere bir alt konu belirlenecektir. İl müdürlüğünce belirlenecek konu valilikteki tertip komitesine bildirilecek ve bağlı bulunduğu tüm kuruluşlara duyurulacaktır. Katılımcı kuruluşların aynı alt konu üzerinde çalışılması sağlanacaktır.
 • Çocuk Hakları
 • Çocuğun Eğitim Hakkı
 • Çocuğun Katılım Hakkı
 • Çocuğun Korunma Hakkı
 • Çocuğun Gelişim Hakkı
 • Medyada Çocuğa İlişkin Haberlerin Yer Alması ve Çocuk Hakları
 • Çocuk İşçiliği
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • İnternetin Çocuk Eğitimine ve Gelişimine Etkisi
 • İletişimin Sosyal Hayata Etkileri
 • Çevre Kirliliğinin Zararları, Geri dönüşüm, Doğa ve Hayvan sevgisi
 • Bilim, Spor ve Sanatın Çocuk Gelişimine Etkileri
 • Kitap Okuma ve Kütüphanelerin önemi
 • Toplumsal Değerlerimiz
 • Vatan, Millet ve Bayrak Sevgisi
 
Örnek; Ana Konu: Teknoloji Bağımlılığı
            Alt Konu1: “İnternet ve sosyal medya fert ve toplum için zararlıdır”
            Alt Konu 2: “ Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişiyor olması günümüz insanını mutlu etmeye yetiyormu?”
           Ana Konu:  Kitap Okuma ve Kütüphanelerin önemi
                 Alt Konu: Öğrencilere okuma kitaplarının seçiminde müdahale edilmeli midir?,
                Ana Konu ; Toplumsal Değerlerimiz
                Alt Konu:  “Suçların önlenmesinde yasalar mı daha etkin yoksa değerler mi?
 1. Grup seçmelerinin yapılacağı ev sahibi il müdürlüğünün yarışma yürütme kurulu tarafından yukarıda belirtilen ana konu başlıklarından bir konu başlığı seçilerek ana konuyla ilgili münazarada tartışılmak üzere bir alt konu belirlenecektir. Belirlenecek konu katılım sağlayacak illere bildirilecektir. Katılımcı illerin aynı alt konu üzerinde çalışılması sağlanacaktır.
 2. Jüriler yarışmanın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve konuşmacıların söylediklerini dikkatlice not eder. Son konuşmacı sözünü bitirdikten sonra jüri üyeleri salonda kimlerin 1. ve 2. olduğuna karar verir.
 3. Ayrıca konuşmacı puanlarını verir.
 4. Karar alındıktan sonra sonuçlar açıklanır. Jüri, yarışma ile ilgili geribildirim verir ve kararın gerekçelerini açıklar. Bu geribildirimler aynı zamanda münazaracıların daha sonraki yarışmalarda kullanacakları tavsiyeleri de içerir.
 5. Karar, bu geribildirim sürecince veya sonrasında değişmez, kesindir.
 6. Şikâyet ve öneriler sadece jüriye yapılabilir.
 7. İllerde yapılan her bir münazara yarışması 3 kişilik jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirecek ve puanlandıracaktır.
 8. Münazarayı kazanan grubu belirlemek hassas bir iştir. Haksızlığa yer vermemek ve grupları üzmemek adına jürinin dikkatli olması gerekir. Puanlamanın kesinlikle tarafsız yapılması, jürilerin ölçütlerini baştan ortaya koyması gerekir. Kazanan grup açıklanırken kazananların üstün yönleri, kaybedenlerin eksikleri üzerinde kısaca açıklama yapılabilir. Münazara bittiğinde taraflar yine saygı çerçevesinde birbirlerine teşekkür ederler.
Örnek Program Akışı:
Yarışmalarda uygulama birliği sağlamak üzere programın akışı aşağıdaki biçimde düzenlenecektir:
Örnek Program:
1-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2-Jürinin tanıtımı ve yerini alması
3-Sunucu tarafından yarışmacı ve izleyicilere yarışma sırasındaki kuralların açıklanması
4-Yarışma (münazara)
5-Jüri değerlendirilmesi sırasında 15–20 dakikayı geçmeyen bir sosyal etkinlik (müzik, tiyatro, folklor, şiir vs.) sergilenebilir
6-Sonuçların ilanı
7-Kapanış
 
Ödül Töreni:
Yarışmalarda;
Tüm katılımcı kuruluşlara katılım sertifikası, tüm takım öğrencilerine katılım belgesi verilecektir.
Aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri ve grup seçmelerin yapılacağı aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü tarafından; il birincisi, ikincisi ve üçüncüsü  takım öğrencileri ödüllendirilecektir.
 
 
 
 
 
İletişim; Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Çocukların Hayata Hazırlanması ve Eğitimi Birimi 
egitimtdh@aile.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Abdullah ÖZBAY
Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı
Tel: 0 (312) 705 59 97 /5360
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonraki Sayfa: ASDEP Mülakat Sonuçları

Önceki Sayfa : TAŞERONDAN KADROYA GEÇECEK PERSONELLERİN DİKKATİNE!