MÜLAKAT KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

MÜLAKAT KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Mülakat komisyonu aşağıdaki görevleri yürütür:
a)    Mülakata ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
b)    Mülakat sonucu, değerlendirme formları ve belgelerini, mülakat sürecinden sorumlu İl Müdürlüğüne teslim edilmesini sağlamak,
ç)    Mülakat sonucunda başarılı olanların listesi ile başarısız olanların listesini hazırlamak.
MÜLAKAT KONULARI VE DEĞERLENDİRME AĞIRLIKLARI
Mülakat aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir;
 

 1. Mülakatta personelin 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmesi yapılır.
 2. Mülakatta personelin 5 temel alanda yeterlilikleri ölçülür;
  MÜLAKAT SÜRECİ ÖLÇÜLECEK NİTELİKLER SORU SAYISI    PUAN
 1.  
Tanışma Personelin kendini tanıtması istenir ve temsil kabiliyeti, kendini ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, liyakati, mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ölçülür.
 1.  
 1.  
 1.  
Mezun olduğu bölüm/alan Personelin mezun olduğu bölüme ilişkin bilgi düzeyi ölçülür.
 1.  
 1.  
 1.  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personelin Bakanlık hizmet birimleri, mevzuatı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi düzeyi ölçülür.
 1.  
 1.  
 1.  
Çalıştığı İşin Niteliği ile ilgili Personelin çalıştığı alan hakkındaki bilgi düzeyi ölçülür.
 1.  
 1.  
 1.  
Genel Kültür Personelin genel kültür düzeyi ölçülür.
 1.  
 1.  
  TOPLAM
 1.  
 1.  

Sonraki Sayfa: TAŞERONDAN KADROYA GEÇECEK PERSONELLERİN DİKKATİNE!

Önceki Sayfa : Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı Adresler